Tekniktjänster

Reng Consulting erbjuder kvalificerad kompetens från idé till färdig anläggning för energi- och värmeproduktion, värmedistribution och fjärrvärmeteknik.

Genom ett nätverk av samarbetspartners kan vi erbjuda komplett kompetens för ett anläggningsprojekt inkluderande förstudie, processprojektering, anläggningsprojektering, upphandling, projektledning, driftsättning och utbildning, samt dokumentation.

Våra egna kärnkompetenser är:

Processdesign

Processutformning, optimering och dimensionering av anläggningar och system för värmeproduktion och kraftvärmeproduktion samt energidistribution.
 

referenser/bild-pi-schema

Upphandling

Upphandling av komponenter och hela anläggningar såväl inom offentlig verksamhet (LoU och LUFS) som privat.

referenser/forfragningsunderlag

Projektledning

Ledning och samordning av större projekt för energiproduktion och inom fjärrvärme sektorn

referenser/ppt

Dokumentation

Anläggningsdokumentation, inklusive CE-dokumentation.

Reng Consultings tekniska konsulter är

Mats Johansson
Utbildning: Civilingenjör Maskin, LTH
Arbetsuppgifter: Företagsledare, processdesign/optimering, upphandling och projektledning.
Specialkompetens: Anläggningskonstruktion, ångteknik, ångturbiner, upphandling, projektledning.

Eva-Marie Rönnquist
Utbildning: Civilingenjör Maskin, LTH
Anställd under 2006
Arbetsuppgifter: Processdesign, dokumentation
Specialkompetens: Kvalitetsstyrning, Miljö